យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លកកាត់សង្រ្គាមស្ទើគ្រប់សម័យការ ពិសេសរបប៣ឆ្នាំ៨ខែនិង២០ថ្ងៃបានធ្វើអោយជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងស្លាប់រាប់លាននាក់ ត្រូវបែកបាក់គ្រួសារ បាត់បង់សមាជិកគ្រូសារ ខ្លះភាសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេស។ ក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់បានបន្សល់ទុកទៅគ្រាប់មីន គ្រាប់បែក គ្រាប់កាំភ្លើងស្ទើពេញផ្ទៃប្រទេស។

សវត្សរ៍​នៃ​សង្គ្រាម​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយ​បន្សល់ទុកនូវសម្បកគ្រាប់​កាំភ្លើង​ និង​គ្រាប់​បែក​ជាច្រើន។ សមាគម​រចនា​នៃ​កម្ពុជា​បាន​សម្រេចចិត្ដធ្វើការកែច្នៃសម្បកគ្រាប់រំសេវទាំងនោះទៅ​ជា​គ្រឿង​អលង្ការ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ និងថ្លៃថ្នូរវិញ។

ទសវត្សរ៍​នៃ​សង្គ្រាម​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយ​បន្សល់ទុកនូវសម្បកគ្រាប់​កាំភ្លើង​ និង​គ្រាប់​បែក​ជាច្រើន។
សមាគម​រចនា​នៃ​កម្ពុជា​បាន​សម្រេចចិត្ដធ្វើការកែច្នៃសម្បកគ្រាប់រំសេវទាំងនោះទៅ​ជា​គ្រឿង​អលង្ការ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ និងថ្លៃថ្នូរវិញ។
សូមទស្សនាវីដេអូរបស់គាត់!

Decades of war have left Cambodia littered with bullet and bomb shells.
Rajana Association of Cambodia chose to transform this in to beautiful jewelry.
Nhol Nimul says this is not a reminder of violence but as a symbol of hope and peace.
Watch her story here.

 

ប្រភពពី៖ ផ្លូវទៅស្រុក Road Home